[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]   Help@Insulin-Pumpers.org
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]   for subscribe/unsubscribe assistance
 
 

[IPs] Re: [IPs] Pumpa utløser alarmer i butikker!!!Hei Ingrid, jeg har brukt denne pumpen en stund, og den skal ikke slå ut på
slike tyverialarmer.

Knut Sperre bør få byttet denne for deg.

mvh
Ole Berner
----- Original Message -----
From: <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: 10. september 2003 23:22
Subject: [IPs] Pumpa utløser alarmer i butikker!!!


> Etter at jeg om sider fikk ut fingernen og tok i bruk D-Tron + har jeg
> stort sett vært fornøyd. Den er jo ikke så ulik den gamle pujpa.
>
> Men en ting er skikkelig plagsomt. Etter at jeg gikk over til denne
> pumpa, har det ført til at jeg utløser tyverialarmen i inn/utgangen på
> enkelte butikker. Fant ut at dette skyldes pumpa i går, da jeg pga
> dette ble anholdt av noen vektere. Etter å ha gått igjennom uten jakke,
> sekk og veske utløste jeg den fortsatt. Kom da på at det kanskje kunne
> være pumpa som gjorde det, så jeg hektet den av beltet og holdt den
> mellom sensorene. Da begynte det med en gang å pipe!
>
> Er det noen andre som har opplevd dette med DTron+? Det er egentlig
> temmelig plagsomt, for hver gang dette skjer får man alles blikk på
> seg! Jeg vil ikke bli tatt for å være butikktyv fordi jeg tilfeldigvis
> er avhengig av et medisinsk hjelpemiddel!
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/