[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]   Help@Insulin-Pumpers.org
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]   for subscribe/unsubscribe assistance
 
 

[IPs] Pumpa utløser alarmer i butikker!!!Etter at jeg om sider fikk ut fingernen og tok i bruk D-Tron + har jeg 
stort sett vært fornøyd. Den er jo ikke så ulik den gamle pujpa.

Men en ting er skikkelig plagsomt. Etter at jeg gikk over til denne 
pumpa, har det ført til at jeg utløser tyverialarmen i inn/utgangen på 
enkelte butikker. Fant ut at dette skyldes pumpa i går, da jeg pga 
dette ble anholdt av noen vektere. Etter å ha gått igjennom uten jakke, 
sekk og veske utløste jeg den fortsatt. Kom da på at det kanskje kunne 
være pumpa som gjorde det, så jeg hektet den av beltet og holdt den 
mellom sensorene. Da begynte det med en gang å pipe!

Er det noen andre som har opplevd dette med DTron+? Det er egentlig 
temmelig plagsomt, for hver gang dette skjer får man alles blikk på 
seg! Jeg vil ikke bli tatt for å være butikktyv fordi jeg tilfeldigvis 
er avhengig av et medisinsk hjelpemiddel!

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/