[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Endring av mailadresseHei enda en gang :-)

Lurte bare på om det hadde vært mulig å få forandret hvilken adresse 
IP-Scandinavia mailen min kom til. Jeg er nemlig lei av hele Hotmail.

Adressen jeg nå bruker til vanlig er

email @ redacted

Evt hvilken adresse skriver jeg til for å få endret dette?

_________________________________________________________________
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/