[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] H-Tron pumpe, og helge aktiviterJeg har aldri hatt noe stort problem med dette, men det er her pumper som
D-tron (og MiniMed?) har sin styrke. På D-tron kan du legge inn to separate
basal program som det er enkelt å bytte mellom.

Erik Wold
  Hei, jeg bruker H-TRONplus V100 pumpen. Etter nå å ha brukt pumpe  i et og
et halvt år så er mitt største problem når arbeidsuken er ferdig, og lørdag
(eller ferie) kommer. Siden jeg sover lenger i helgene så blir følingen
tilsvarende mer. Står opp kl. 6.00 hver arbeidsdag, men ligger frem på i
helgene til kl. 10-11.

  Pleier å redusere insulinet på pumpen til 40-50% kl. 13.00 på dagen, og da
går det stort sett greit, men det betinger at jeg kommer på å gjøre det.

  Hvordan har dere andre taklet forskjell på døgnrytmen, og feriene som ikke
gjennspeiler normal arbeidsdagen?

  mvh
  Ole Berner

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/