[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] H-Tron pumpe, og helge aktiviterHei, jeg bruker H-TRONplus V100 pumpen. Etter nå å ha brukt pumpe  i et og et halvt år så er mitt største problem når arbeidsuken er ferdig, og lørdag (eller ferie) kommer. Siden jeg sover lenger i helgene så blir følingen tilsvarende mer. Står opp kl. 6.00 hver arbeidsdag, men ligger frem på i helgene til kl. 10-11.
 
Pleier å redusere insulinet på pumpen til 40-50% kl. 13.00 på dagen, og da går det stort sett greit, men det betinger at jeg kommer på å gjøre det.
 
Hvordan har dere andre taklet forskjell på døgnrytmen, og feriene som ikke gjennspeiler normal arbeidsdagen?
 
mvh
Ole Berner