[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Noen forslag til hva jeggjør med pumpa??????
Hei Ingrid
Legg den ned i underbuksa di, det gjør jeg stadig vekk og du dør ikke av
det. Den legger seg rundt magepartiet, husk å ha en stram underbukse da!!
Helga

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/