[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

SV: [IPs] plasterHei Ole Berner.

Jeg bytter slangen annen hver gang jeg bytter tender, dvs. hver 10. dag. Jeg er så fersk i pumpebruken at jeg vet ikke hvor mye slanger o.l. det går med i løpet av et år. (Men allerede etter 3 mnd med pumpe har legen min søkt om utvidede midler - men det er p.g.av "startpakken").

Jeg har alltid på lyden, men de jeg jobber sammen med lurer på hva som skjer når vi er til pause og jeg piper. Jeg demper lyden ved å legge hånda over pumpen, noen av etuiene er også litt lyddempende.

Vandrende tidssignal - det er oss, det!   :-)

Hilsen fra Sølvi

----- Original Message ----- 
From: Ole Berner Claussen <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: Monday, October 30, 2000 8:42 PM
Subject: Re: [IPs] plaster


> Hvor lenge går dere med samme slange, og hvordan kommer dere ut med det
> beløp som vi får fra Trygdekassen?
> 
> Pleier dere å ha lyden på pumpen dvs. når den gir enhetene, eller slår dere
> den av og har vent dere til dette?
> Når jeg går til pause på jobb så opplever jeg meg selv som tidssignalet, og
> hvis jeg sitter i møte med folk som ha bærbar PC så ser du at de begynner å
> kikke omkring for å finne ut hvor denne pipingen kommer fra når pumpen
> teller enheter §:-)
> 
> Ole Berner Claussen
> 
> ----- Original Message -----
> From: Erik Wold <email @ redacted>
> To: <email @ redacted>
> Sent: Monday, October 30, 2000 8:54 AM
> Subject: Re: [IPs] plaster
> 
> 
> > Det beste jeg har prøvd er skivoks-fjerner. Det finns endel
> løsningsmiddler
> > som kun består av appelsinskall konsentrat. Det lukter godt og fungerer
> bra.
> > Finns i forskjellige utgaver til industriell bruk, men fant samme stoffet
> i
> > en sprortforretning for fjerning av skivoks. Det står endel avvrsler mot
> hud
> > og øyne på sprayboksen, men innholdet er kun appelsinskall.
> >
> > Finns det noe å få kjøpt på apoteket?
> >
> > Erik Wold
> >
> >
> > ----------------------------------------------------------
> > Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> >
> 
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> 

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/