[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] plasterDet beste jeg har prøvd er skivoks-fjerner. Det finns endel løsningsmiddler
som kun består av appelsinskall konsentrat. Det lukter godt og fungerer bra.
Finns i forskjellige utgaver til industriell bruk, men fant samme stoffet i
en sprortforretning for fjerning av skivoks. Det står endel avvrsler mot hud
og øyne på sprayboksen, men innholdet er kun appelsinskall.

Finns det noe å få kjøpt på apoteket?

Erik Wold


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/