[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] plasterJeg er også takknemlig for tips om fjerning av plasterlim.
 
Jeg skraper det av med neglene, men det blir rødt og sårt. Skjønner at dere mannfolka har litt problemer med hår og limet... :-)
 
Mvh
Sølvi
 
email @ redacted