[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] PlasterVeldig hyggelig med litt aktivitet i forumet igjen. Limet er sterkt, men hva
bruker dere til å fjerne limet med? Det er ille for oss med hår på kroppen
vet dere......

Erik
-pyse

----- Original Message -----
From: Sølvi Andreassen
Hei igjen.

Min erfaring til nå med plastrene er at de rett og slett er vonde å få av.
Som oftest skulle en tro de var limt fast med Karlson....
Limet henger igjen på huden, og jeg må klore for å få det bort.

Jeg dusjer også hver dag, og trener innimellom. Jeg bytter kanyle hver 5.
dag, men har aldri opplevd at den begynner å løsne.

Mvh
Sølvi
.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/