[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] PlasterHei igjen.
 
Min erfaring til nå med plastrene er at de rett og slett er vonde å få av. Som oftest skulle en tro de var limt fast med Karlson....
Limet henger igjen på huden, og jeg må klore for å få det bort.
 
Jeg dusjer også hver dag, og trener innimellom. Jeg bytter kanyle hver 5. dag, men har aldri opplevd at den begynner å løsne.
 
Mvh
Sølvi
.