[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] SpisingHei!
De fleste av oss har jo jobb/skole som lager en rimelig fast rytme  i
måltider.  Hvis  en ikke har det bør en vel kanskje lage en rytme for å ha
et fast utgangspunkt for de variasjonsmulighetene pumpe gir.
Når det gjelder å glemme å spise, så tror jeg det er uforståelig for
mennesker som meg...........


Arne Solheim Kaldahl

----- Original Message -----
From: "Erik Wold" <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: Thursday, October 26, 2000 1:29 PM
Subject: Re: [IPs] Spising


> Før ble jeg tvunget til å følge faste måltider for lavt blodsukker om jeg
> utsatte måltidet. Dette skjedde også med pumpe før jeg begynte med humalog
i
> pumpa. Men nå er det enklere og friere føler jeg.
>
> Fint med noen aktive medlemmer. Vi trenger det om ikke dette forumet skal
> dø.
>
> Erik Wold
>
>
> >Hei.
> >Jeg skjønner at det ikke er så mye "action" her, det må vi jo prøve å
gjøre
> noe med.
> > Jeg er et av de nye medlemmene, og er rimelig fersk i pumpebruken (fra
> juli i år). Det er utrolig deilig å slippe faste måltider, men det blir
ofte
> til at jeg glemmer å spise. Er det mange som følger de gamle spisetidene,
> eller er det vanlig at en snur helt om og lar (nesten) helt være å spise
nå
> som en kan det?
> >Hilsen Sølvi
> >
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/