[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] SpisingFør ble jeg tvunget til å følge faste måltider for lavt blodsukker om jeg
utsatte måltidet. Dette skjedde også med pumpe før jeg begynte med humalog i
pumpa. Men nå er det enklere og friere føler jeg.

Fint med noen aktive medlemmer. Vi trenger det om ikke dette forumet skal
dø.

Erik Wold


>Hei.
>Jeg skjønner at det ikke er så mye "action" her, det må vi jo prøve å gjøre
noe med.
> Jeg er et av de nye medlemmene, og er rimelig fersk i pumpebruken (fra
juli i år). Det er utrolig deilig å slippe faste måltider, men det blir ofte
til at jeg glemmer å spise. Er det mange som følger de gamle spisetidene,
eller er det vanlig at en snur helt om og lar (nesten) helt være å spise nå
som en kan det?
>Hilsen Sølvi
>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/