[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] SpisingHei.
Jeg skjønner at det ikke er så mye "action" her, det må vi jo prøve å gjøre noe med.
 Jeg er et av de nye medlemmene, og er rimelig fersk i pumpebruken (fra juli i år). Det er utrolig deilig å slippe faste måltider, men det blir ofte til at jeg glemmer å spise. Er det mange som følger de gamle spisetidene, eller er det vanlig at en snur helt om og lar (nesten) helt være å spise nå som en kan det?
Hilsen Sølvi
----- Original Message ----- 
From: Erik Wold <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: Tuesday, October 24, 2000 6:35 PM
Subject: [IPs] Vårt kjære pumpeforum....


> Som dere sikkert har lagt merke til har vi fått et par tre nye medlemmer til
> vårt "sløve" forum. Det har jo ikke akkurat vært overflod av mailer det
> siste året.
> 
> Selv har jeg ikke så mye på hjertet, det eneste problemet jeg har med
> insulinpumpa er at nå har alt blitt så lettvint at jeg glemmer ofte å ta
> insulin. Har andre samme problem, eller er det bare jeg som har blitt
> distre?
> 
> Har noen spørsmål eller ting vi bør ta opp er det bare å skrive i vei.
> 
> Hørte noe fra Knut at Disetronic kommer med en ny pumpe med muligheter for
> humalogampuller ............her var den visst:
> http://www.disetronic.com/disetronic.asp?menuId=6&languageId=2
> 
> Har noen prøvd denne (D-TRON)????
> Den ser større ut på bildet.
> 
> Erik Wold
> 
> 
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> 

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/