[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Vårt kjære pumpeforum....Som dere sikkert har lagt merke til har vi fått et par tre nye medlemmer til
vårt "sløve" forum. Det har jo ikke akkurat vært overflod av mailer det
siste året.

Selv har jeg ikke så mye på hjertet, det eneste problemet jeg har med
insulinpumpa er at nå har alt blitt så lettvint at jeg glemmer ofte å ta
insulin. Har andre samme problem, eller er det bare jeg som har blitt
distre?

Har noen spørsmål eller ting vi bør ta opp er det bare å skrive i vei.

Hørte noe fra Knut at Disetronic kommer med en ny pumpe med muligheter for
humalogampuller ............her var den visst:
http://www.disetronic.com/disetronic.asp?menuId=6&languageId=2

Har noen prøvd denne (D-TRON)????
Den ser større ut på bildet.

Erik Wold


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/