[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: [IPs] Dere som har MiniMed pumpeHej Erik.

Jo, jag kan ta en bolus genom kläderna. Man kan ställa in en av knapparna så
att den ger ifrån sig tonsignaler för varje halv eller hel enhet man ska ta.
Sedan är det bara att räkna pipen hur många enheter man ska ge.
Fast jag har inte haft pumpen tillräckligt länge för att våga göra det. Har
dock testat och det funkar utmärkt.

//Jenny

Jenny Borgen
LM Ericsson Data AB
Help Desk Technician
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

> -----Original Message-----
> From:	Erik Wold [SMTP:email @ redacted]
> Sent:	Monday, October 26, 1998 11:16 AM
> To:	email @ redacted
> Subject:	Re: [IPs] Dere som har MiniMed pumpe
> 
> Nei den praktiske nytten er kanskje ikke så stor. Men så er den også laget
> av en software programmerer. Det du egentlig sier er at pumpa er enklere å
> bruke enn det skjemaet kan indikere. En ting lurer jeg på Jenny. 
> Kan du ta bolusdoser uten å se på pumpa? 
> Dette er enkelt med Disetronic selv om en trykker igjennom klærne. Vet at
> dete også er teoretisk mulig med MiniMed, men kan det gjøres i praksis?
> Tror vel at Minimed 507C er en meget bra pumpe (med mulig unntak av det
> jeg
> spør om).
> 
> Erik Wold
> 
> E-mail private: email @ redacted
> E-mail work: email @ redacted
> 
> Want to know more about me? Visit my homepage:
> http://ew.nu
> 
> ----------
> From: Jenny Borgen (EDT) <email @ redacted>
> To: 'email @ redacted'
> Subject: RE: [IPs] Dere som har MiniMed pumpe
> Date: 26. oktober 1998 10:51
> 
> Hej Erik.
> 
> Jag har tittat lite på ditt schema och jag tycker att den är mycket svår
> och
> förstå. Frågan är om man verkligen har så mycket hjälp av den. Den verkar
> stämma, men som sagt var tycker jag att den är svårförståelig.
> 
> //Jenny
> 
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/
> ----------
> 
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/