[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Dere som har MiniMed pumpeNei den praktiske nytten er kanskje ikke så stor. Men så er den også laget
av en software programmerer. Det du egentlig sier er at pumpa er enklere å
bruke enn det skjemaet kan indikere. En ting lurer jeg på Jenny. 
Kan du ta bolusdoser uten å se på pumpa? 
Dette er enkelt med Disetronic selv om en trykker igjennom klærne. Vet at
dete også er teoretisk mulig med MiniMed, men kan det gjøres i praksis?
Tror vel at Minimed 507C er en meget bra pumpe (med mulig unntak av det jeg
spør om).

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu

----------
From: Jenny Borgen (EDT) <email @ redacted>
To: 'email @ redacted'
Subject: RE: [IPs] Dere som har MiniMed pumpe
Date: 26. oktober 1998 10:51

Hej Erik.

Jag har tittat lite på ditt schema och jag tycker att den är mycket svår
och
förstå. Frågan är om man verkligen har så mycket hjälp av den. Den verkar
stämma, men som sagt var tycker jag att den är svårförståelig.

//Jenny

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/
----------

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/