[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Dere som har MiniMed pumpe
Jeg har lagt ut et par flytskjemaer for MiniMed 507 pumpe på min
hjemmeside. Disse vet jeg ikke om de er riktige. Kunne noen av dere som
bruker MiniMed sjekke om denne stemmer. Det er John Neal som har laget
disse på engelsk, og jeg har oversatt til norsk og mailet det over til ham.
Iretur fikk jeg altså disse flytskjemaene. De ser jo meget proffe ut, men
jeg vet altså ikke om de er brukbare.

Skjemaene ligger her:
http://ew.nu/diabetes/minimed.htm

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/