[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] ProfilerHei Jenny,

Jeg synes dine blodsukker-verdier gjennom døgnet ser veldig bra ut i alle fall 
samenlignet med det jeg vanligvis oppnår, men føling kl.10 er naturligvis ikke holdbart.
Jeg tror din bolus er for høy, i alle fall om du ikke har en uvanlig kraftig frokost.
Jeg har funnet ut at med Humalog passer det bra med 3 enheter pr. skive brød til 
frokost.
Kanskje det kan passe også for deg? Verdt å prøve, lykke til!!

Hilsen Tor
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/