[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Jeg var litt engstelig for dagens Hba1cRingte akkurat sykehuset. Jeg var ikke overoptimistisk da jeg har glemt å
ta bolusdoser i det siste, spist litt mye, hatt litt høye
blodsukkerverdier, lite følinger etc. Dere kjenner til alt det der vel :-)

Alikevel Hba1c = 6.9 % 

Forrige verdi var 6.5%, men det var en stund siden.
Og jeg ser klart muligheten for forbedring av dette. Det er bare å stå på
videre...

Oh happy day........

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/