[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Tack...... så mycket Helga och Erik för era svar. Jag misstänkte att jag behövde
höja den där dosen lite grann. Jag har höjt till 1.4 mellan 4 - 8, ska testa
blodsockret inatt och se hur jag reagerar.

//Jenny

P.S. Erik, tack för länken! Informationen om Humalog var väldigt bra!

Jenny Borgen
LM Ericsson Data AB
Help Desk Technician
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/