[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Dawn phenomenon---------------------- Forwarded by Helga Hodnemyr/AkerMaritime/akernet on 20.10.98 11:56 ---------------------------


Helga Hodnemyr
20.10.98 11:54
To:	email @ redacted @ Internet
cc:	 
Subject:	Re: [IPs] Dawn phenomenon  

Hei Jenny
Pga kroppens prosesser brukeer du mye insulin på morgensiden, min erfraing fra kl. 04-08.
Ville ha økt denne til 1,6 IE per time i den perioden.

email @ redacted on 20.10.98 11:24:00

	
To:	email @ redacted@Internet
cc:	(bcc: Helga Hodnemyr/AkerMaritime/akernet)
	
Subject:	[IPs] Dawn phenomenon
Hej alla.

Vill ha lite tips hur jag ska hantera höga morgonvärden.

Min basal under dagen ser ut såhär:
kl 24 - 4 = 0,8 IE/h
kl 4 - 8 = 1,2 IE/h
kl 8 - 12 = 1,0 IE/h
kl 12 - 24 = 0,8 IE/h

Jag har Humalog i pumpen.

När jag vaknar på morgonen ligger mitt morgonvärde på ungefär 9. Efter att
ha tagit en bolus på 9 IE och ätit frukost har det stigit till ca 10 - 11.
Jag har testat klockan 3 på natten och mitt blodsockervärde ligger då mellan
5 och 7. Har någon en idé hur jag ska lägga min basaldos så att jag slipper
vakna med högt morgonvärde??
Jag har ju inte haft pumpen så länge än men det var dels därför jag ville ha
pump, för att slippa höga morgonvärden. Jag tar ju ganska stor bolusdos på
morgonen, ska jag höja den??

//Jenny

Jenny Borgen
LM Ericsson Data AB
Help Desk Technician
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/