[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Om insulin-allergiDette h rtes da dramatisk ut Reidun. Det eneste jeg har opplevd av
ustabiliteter er med humalog og at den virker d_rligere etter tredjedag med
samme innstikksted. Det var ogs_ dette Tor nevnte. Jeg har m_lt blodsukker 5
mmol og bare 4-5 timer etterp_ har jeg uten _ ha spist noe s rlig v rt oppe
i 28 mmol. Etter at jeg gikk over til _ blande 20% vanlig insulin sammen med
humalogen har ikke dette skjedd mer. Sp r meg ikke om hvorfor det skjedde.
Det kan jo v re tilfeldig, men jeg har alts_ ikke hatt disse problemer siden
jeg gikk over til blanding. N_ er klokka snart halv ett, p_ tide _ m_le
blodsukkeret etter en kakefylt bursdag. God natt......uten f ling og
sjokk......

Erik


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/