[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Om insulin-allergiDette hørtes da dramatisk ut Reidun. Det eneste jeg har opplevd av
ustabiliteter er med humalog og at den virker dårligere etter tredjedag med
samme innstikksted. Det var også dette Tor nevnte. Jeg har målt blodsukker 5
mmol og bare 4-5 timer etterpå har jeg uten å ha spist noe særlig vært oppe
i 28 mmol. Etter at jeg gikk over til å blande 20% vanlig insulin sammen med
humalogen har ikke dette skjedd mer. Spør meg ikke om hvorfor det skjedde.
Det kan jo være tilfeldig, men jeg har altså ikke hatt disse problemer siden
jeg gikk over til blanding. Nå er klokka snart halv ett, på tide å måle
blodsukkeret etter en kakefylt bursdag. God natt......uten føling og
sjokk......

Erik

>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/