[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Om insulin-allergiHei, takk for velkomsten. 

Bare et par ord i en sen midnattstime ang. insulinallergi, som du spurte
om, Erik.  Det skyldes bruk av insulin som er av dårlig kvalitet og til
tider tuklet med for å oppnå ekstra fortjenste på en etterspurt og dyr
vare, slik tilfellet er i U-land.  Jeg sendte engang en ampulle tilbake
til Novo Nordisk i Danmark, og de kjente knapt igjen produktet jeg hadde
sprøytet inn i meg. Det er heldigvis ikke alltid slik, man må ha litt
uflaks også og støte på distributører med lav etisk bevissthet. 

Resultatet er i alle fall at kroppen min har dannet en mengde antistoffer
mot insulin, fordi den oppfatter det injiserte insulinet som "fiende" og et
fremmedelement i kroppen. Antistoffene går til angrep på insulinet og
kapsler det inne slik at det ikke blir suget opp og ført ut i blodbanen for
siden å hjelpe sukkeret ut i cellene.  Resultatet blir at blodsukkeret
bare stiger og stiger, til tross for mengder med injisert insulin. Jeg
var på det verste opp i 100 enheter daglig, det dobbelte av hva jeg nå
bruker, mens blodsukkeret lå likevel mellom 20 og 30 mmol/l.  

Så plutselig, på helt ulogiske og uventede tidspunkt revnet en og annen
kapsel og gav meg hele bøtta - med flere følinger etter hverandre. 
Dernest gikk jeg ned til langt under halvparten av daglig insulindose, 
mens blodsukkeret lå stadig lavt og følingene lå og lurte, før
blodsukkeret begynte å stige og stige og stige igjen, med et nytt svalestup
rundt svingen. Problemene har gitt meg en og annen tur inn til
Rikshospitalet, hvor pumpe etterhvert ble ansett som den beste løsningen, 
så nu går alt så meget bedre.

Pumpa demmet opp for mye av disse effektene, men det var ikke før jeg gikk
over til Humalog i pumpa, for halvannet år siden at jeg har begynt å få
normale verdier, i alle fall er disse berg - og dalbanene kraftig redusert
nå.  Humalog virker så super-raskt at antistoffene ikke rekker å
mobilisere sine styrker til angrep før Humalogen har sett sitt snitt til å
smette på plass!

Alle andre insulintyper suger bort fettet fra underhuden og etterlater seg
små "jettegryter" her og der (kunne insulinet bare suge fettet bort jevnt
og pent - sukk....) og kuler eller infiltrater på andre plasser. Men
Humalogen lager ikke slike effekter. Nå begynner noen av jettegrytene å
fylles igjen. 

Jeg meldte meg på browser-alternativet fordi jeg trodde jeg kanskje ville
få mye post. Jeg er allerede med i en spansktalende gruppe der jeg mottar
nesten for mye post.  Det er imidlertid bare en pumpebruker i gruppa, og
hun er helt forsvunnet fra nettet.  Siden det ikke er mye post i
IP-Skandinavia, henger jeg meg gjerne på den "vanlige" typen og kutter ut
browseren. Jeg får lese meg til hvordan jeg skulle melde meg på.

Jeg driver og leser IP-hjemmesidene, så der får jeg lese om
Michael-undersøkelsen.  Kommer jeg over en pumpebruker med internett, skal
jeg tipse om denne mail-gruppa. 

Vennlig hilsen

Reidun S. Tjomsland de Vargas
Birkenesveien 30
N - 4647 Brennasen
NORUEGA, Eur.
Tel: + 47.381.81320
e-mail: email @ redacted
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/