[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Ny p pumpeHei Tor
Jeg slenger meg på et svar.

Har hatt pumpe siden 1990, og det er blitt mange arr på magen min som jeg aldri vil få bort.
Jeg forsøker derfor å skifte stikkested oftere nå enn de første årene (hver 5. dag?), nå skifter jeg  hver 2. eller 3. dag for å unngå irriterte stikkested der oppsugningsevnen til vevet etterhvert blir ustabilt og gjerne med klump.

Dessuten trener jeg 2. eller 3. dag, og etter jeg har svettet er det to effekter som kan inntreffe pga svett plaster fra innsida: Det blir ekstra rødt stikkested samt det er lett for at enten kanylen går ut/plasteret sitter, eller plasteret løsner med effekt at kanylen også forsvinner.
Det verste er jo at plasteret sitter og kanylen forsvinner fra stikkestedet, det er vanskelig å oppdage tidlig nok.

mvh Helga 

email @ redacted on 15.10.98 23:50:00

	
To:	email @ redacted@Internet
cc:	(bcc: Helga Hodnemyr/AkerMaritime/akernet)
	
Subject:	[IPs] Ny p  pumpe
Jo, Erik, jeg er godt i gang nå og har hatt pumpa i ca.3 uker.
En ting jeg har lagt merke til nå er at etter å ha hatt infusjonssettet på
samme plass 
i 4 dager stedet hvor slangen går inn å bli rødt og iritert.
Jeg mener også å kunne registrere at blodsukkeret blir høyere dagen før jeg
bytter sted.
Er slik avtagende insulinabsorpsjon vanlig? Bør jeg bytte sted oftere?

En work shop week end som har blitt foreslått synes jeg forøvrig er en fin
ide.


Hilsen fra Tor Aasrum
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/