[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Ny på pumpeJo, Erik, jeg er godt i gang nå og har hatt pumpa i ca.3 uker.
En ting jeg har lagt merke til nå er at etter å ha hatt infusjonssettet på samme plass 
i 4 dager stedet hvor slangen går inn å bli rødt og iritert.
Jeg mener også å kunne registrere at blodsukkeret blir høyere dagen før jeg bytter sted.
Er slik avtagende insulinabsorpsjon vanlig? Bør jeg bytte sted oftere?

En work shop week end som har blitt foreslått synes jeg forøvrig er en fin ide.


Hilsen fra Tor Aasrum
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/