[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Sil-SerterHei!
 
Noen som har sett den tilgjengelig på det norske markedet? Det er MiniMed som produserer den, men den vil også virke med Tender siden det er identisk med Silhouette.
 
Det er ikke det at jeg er redd for å å stikke meg, men enkelte ganger kunne jeg tenke meg å bruke steder som ikke er like godt tilgjengelige når man gjør det for hånd.
 
Mvh
Ingrid