[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Optagelsen af insulin i kroppen mm.Tak til Ingrid og Erik for modtagelsen her i forumet. Jeg kan desværre ikke
fortælle noget konkret om vores udviklingsprojekt, da vi er i en ret tidlig
fase.
Med hensyn til insulinet optagelse i kroppen efter en subkutan injektion
eller infusion foregår denne primært ved en proces, der hedder passiv
diffusion. Ved den subkutane indgift vil insulinmolekylerne fordeles i den
løse bindevæv, der udgår underhuden, subkutis. Herfra vil molekylerne ved
passiv diffusion transporteres til de fine blodkar, kapillærerne og via
kredsløbet videre rundt i kroppen. Ved passiv diffusion forstås, at
molekylerne vandre "med strømmen" fra et sted med høj koncentration til et
sted med lavere koncentration. Da insulinmolekylerne hele tiden fjernes med
blodet, vil der hele tiden være en koncentrationsforskel fra
injektionsstedet og hen til kapillærerne indtil det hele er fjernet fra
injektionsstedet. Det, der er afgørende for hvor hurtigt denne proces
forløber, er insulinets kemiske egenskaber og størrelsen af
koncentrationsforskellen. Det er ved at manipulere med de kemiske
egenskaber, at de fleste firmaer har skabt henholdsvis hurtigt- og
langsomtvirkende insulinpræparater.
Underhuden er også rig på sensoriske nerver dvs. nerver, der registrerer
påvirkninger udefra så som varme/kulde, berøring og smerte. Det er
sandsynligvis aktivering af disse nerver, der medfører den smerteoplevelse,
som I oplever når kanylen  eller infusionssættet har siddet i huden nogle
dage. En anden vigtig ting, som både er involveret i smertefølelsen og den
tilsyneladende tilstopningen af infusionsafløbet er dannelsen af
injektionsinfiltrater, hvor den løse bindevæv bliver hård og fast fordi
afstanden mellem bindevævscellerne bliver mindre. Grunden til at afstanden
bliver mindre er at fedtcellerne i underhuden vokser en proces, der kaldes
lipohypertropi. Det betyder at insulinmolekylerne ikke kan strømme så frit
væk fra injektionsstedet som tidligere, fordi afstanden mellem cellerne er
blevet mindre. Dannelsen af injektionsinfiltrater kan begrænses ved at
skifte injektionssted regelmæssigt. Jo længere infusionssættet sidder samme
sted jo større sandsynlighed for dannelse af injektionsinfiltrater.
Generelt har følgende faktorer betydning på insulins absorption fra
subkutis:
	*	Insulinformuleringen - hurtigtvirkende contra
langsomtvirkende
	*	Individuelle patientfaktorer - stor variation både mellem
forskellige patienter og hos samme patient fra gang til gang
	*	Administrationsmåde - mange små depoter medfører hurtigere
absorption
	*	Injektionssted - hurtigere absorption fra maveskindet end
fra låret
	*	Injektionsinfiltrater - langsommere absorption fra områder
med lipohypertrofi
	*	Motion - øger absorptionshastigheden fra arme og ben, men
næppe fra maven
	*	Tobaksrygning - nedsætter absorptionshastigheden umiddelbart
inden og lige efter injektionen
	*	Hudtemperatur - nedkøling og opvarmning medfører langsommere
henholdsvis hurtigere absorption
	*	Lokal massage - hurtigere absorption ved massage på
injektionsstedet


Peter Thygesen, PhD
Novo Nordisk A/S
Pharmacokinetics
Novo Nordisk Park
DK-2760 Måløv
Denmark
Phone/Telefon:   +45 4444 8888
Direct/Direkte:  +45 4443 4617
Fax/Fax:         +45 4466 3939
E-mail:   email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/