[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

SV: [IPs] Bytting av Infusjonsett
Vi er jammen forskjellige når det gjelder slikt. Det verste jeg hørte om var en som brukte samme kanyle i en hel måned! Nesten så det står respekt av å holde ut i mine øyne ;-)

Ingrid

----- Original Message ----- 
From: Erik Wold <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: Tuesday, November 06, 2001 2:54 PM
Subject: [IPs] Bytting av Infusjonsett


Vel 14 dager er litt drøyt. Men en uke går som regel greit uten at det blir
verken rødt eller vondt. Jeg bytter når det blir vondt å berøre.

Erik Wold

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/