[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

SV: [IPs] Bolus etter blodsukker eller matmengde?Hei Ole Berner!

Jeg setter bolus etter som hva blodsukkeret er fxr meltid, og etter hva og
hvor mye jeg skal spise.
 Noen ganger gir jeg litt ekstra insulin underveis i meltidet hvis jeg var mer
sulten enn jeg trodde.

Ved meltider som strekker seg over laaaang tid (selskaper o.l.) har jeg funnet
ut at det fungerer best e ta en liten bolusdose med jevne mellomrom. Da
slipper jeg fxling mellom serveringene.

Dette er det som fungerer for meg, andre gjxr det kanskje anderledes?

Mvh
Sxlvi

email @ redacted

----- Original Message -----
From: Ole Berner Claussen <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: Sunday, November 19, 2000 9:13 PM
Subject: Fw: [IPs] Bolus etter blodsukker eller matmengde?


> Hei igjen ser ut som tegsettet har spilt et lite puss her vedrorende den
> mailen som jeg sendte forste gang:
>
> Prxver igjen for e se om det ser leslig ut:
>
> Hvilke erfaringer har dere ved a sette Bolus mengde ved bruk av pumpen.
> Setter
> dere den etter hva blodsukkeret er for maaltidet, eller har dere en maate
> som gjor
> at type maaltider alltid skal ha en fast Bolus pr. maaltid?
>
>  mvh
> Ole B
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Ole Berner Claussen <email @ redacted>
> To: <email @ redacted>
> Sent: Sunday, November 19, 2000 5:59 PM
> Subject: [IPs] Bolus etter blodsukker eller matmengde?
>
>
> > Hvilke erfaringer har dere ved e sette Bolus mengde ved bruk av pumpen.
> Setter
> > dere den etter hva blodsukkeret er fxr meltid, eller har dere en mete som
> gjxr
> > at type meltider alltid skal ha en fast Bolus pr. meltid?
> >
> > mvh
> > Oel B
> > ----------------------------------------------------------
> > Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/