[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Fw: [IPs] Bolus etter blodsukker eller matmengde?Hei igjen ser ut som tegsettet har spilt et lite puss her vedrorende den
mailen som jeg sendte forste gang:

Prxver igjen for e se om det ser leslig ut:

Hvilke erfaringer har dere ved a sette Bolus mengde ved bruk av pumpen.
Setter
dere den etter hva blodsukkeret er for maaltidet, eller har dere en maate
som gjor
at type maaltider alltid skal ha en fast Bolus pr. maaltid?

 mvh
Ole B----- Original Message -----
From: Ole Berner Claussen <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: Sunday, November 19, 2000 5:59 PM
Subject: [IPs] Bolus etter blodsukker eller matmengde?


> Hvilke erfaringer har dere ved e sette Bolus mengde ved bruk av pumpen.
Setter
> dere den etter hva blodsukkeret er fxr meltid, eller har dere en mete som
gjxr
> at type meltider alltid skal ha en fast Bolus pr. meltid?
>
> mvh
> Oel B
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/