[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: [IPs] HbA1cHej.

Som svar på om jag har känningar så har jag sällan det. Absolut högst en
gång i veckan, och det är lätta känningar som jag häver med en frukt eller
något liknande. Oftast håller sig blodsockret mellan 3 och 7. Morgonvärdet
har jag fått ner betydligt och jag brukar vakna med ca 5 i bs.

//Jenny
Jenny Borgen
LM Ericsson Data AB
Help Desk Technician
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/