[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] SV: [IPs] FølingJeg har ikke samme erfaring. Merket ikke forskjell ved overgang til pumpe.

Siri

Reidun S. Tjomsland de Vargas wrote:

> Ja, vet du hva! Jeg trodde det bare var meg som hadde glemt hva jeg skulle kjenne etter,  men nå synes jeg det er mye vanskeligeere å tippe blodsukekret og jeg får stadig overraskelser.
>
> Reidun S. Tjomsland de Vargas
> Birkenesveien 30
> N - 4647 Brennasen
> NORUEGA, Eur.
> Tel: + 47.381.81320
> e-mail: email @ redacted
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Wold <email @ redacted>
> Til: email @ redacted <email @ redacted>
> Dato: 19. november 1998 18:55
> Emne: [IPs] Føling
>
> >Hallo
> >
> >Jeg var på et diabetes møte med pumpebrukere for to dager siden. Det ble
> >samtalt om litt av hvert, men en ting ville jeg høre med dere om. Det var
> >en som sa at "Før jeg begynte med pumpe visste jeg nesten alltid hva
> >blodsukkeret var uten at jeg målte, men etter at jeg gikk over til pumpe
> >forsvant denne evnen." Jeg syns jeg kjenner meg litt igjen i denne
> >uttalelsen. Ofte tror jeg at jeg er lav, mens bg er 12-15 mens andre ganger
> >er det omvendt. Eller er det bare det at jeg måler oftere nå?
> >
> >Erik
> >----------------------------------------------------------
> >Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> >
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/