[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] SV: [IPs] FølingJa, vet du hva! Jeg trodde det bare var meg som hadde glemt hva jeg skulle kjenne etter,  men nå synes jeg det er mye vanskeligeere å tippe blodsukekret og jeg får stadig overraskelser.


Reidun S. Tjomsland de Vargas
Birkenesveien 30
N - 4647 Brennasen
NORUEGA, Eur.
Tel: + 47.381.81320
e-mail: email @ redacted
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Wold <email @ redacted>
Til: email @ redacted <email @ redacted>
Dato: 19. november 1998 18:55
Emne: [IPs] Føling


>Hallo
>
>Jeg var på et diabetes møte med pumpebrukere for to dager siden. Det ble
>samtalt om litt av hvert, men en ting ville jeg høre med dere om. Det var
>en som sa at "Før jeg begynte med pumpe visste jeg nesten alltid hva
>blodsukkeret var uten at jeg målte, men etter at jeg gikk over til pumpe
>forsvant denne evnen." Jeg syns jeg kjenner meg litt igjen i denne
>uttalelsen. Ofte tror jeg at jeg er lav, mens bg er 12-15 mens andre ganger
>er det omvendt. Eller er det bare det at jeg måler oftere nå?
>
>Erik
>----------------------------------------------------------
>Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/