[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Blodsukkermålere
Regner med dere bruker de nye typene med blodsukkermålere. Men hvor
nøyaktige er de? Om jeg måler to ganger etter hverandre får jeg ikke like
resultater. F.eks 7.3 og 8.5.

En annen ting er at om det ikke kommer nok blod på stripset blir resultatet
alt for lavt. 

Er det "viktige målinger" eller jeg er svært usikker måler jeg to ganger.

Hva sier dere?

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/