[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] FølingHallo

Jeg var på et diabetes møte med pumpebrukere for to dager siden. Det ble
samtalt om litt av hvert, men en ting ville jeg høre med dere om. Det var
en som sa at "Før jeg begynte med pumpe visste jeg nesten alltid hva
blodsukkeret var uten at jeg målte, men etter at jeg gikk over til pumpe
forsvant denne evnen." Jeg syns jeg kjenner meg litt igjen i denne
uttalelsen. Ofte tror jeg at jeg er lav, mens bg er 12-15 mens andre ganger
er det omvendt. Eller er det bare det at jeg måler oftere nå?

Erik
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/