[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Humalog i Disetronic pumpeHei alle sammen,
jeg har vært i kontak med Eli Lilly flere ganger for å påvirke dem til å lage ferdig fylte
ampuller med Humalog til pumpebruk. Skrev brev, ringte, mailet og hadde min egen private,
lille "kampanje" - prøvde å få det til å se ut om om jeg var flere :) - men fikk til slutt
beskjed om at det absolutt ikke var på noen agenda. Det jeg imidlertid fikk vite, var at
Humalog eksisterte på vanlige hettegalss i Sverige. Jeg har fått legen min til å søke for
meg, og trekker i dag opp Humalog fra hetteglass.

Hvis vi skal prøve å lage en kampanje ut av dette, har jeg fått opplyst at det er Vibeke
Larsen hos Eli Lilly i Norge som kan svare på spørsmål om Humalog. Hun nåes på
email @ redacted      (ja, det er "underscore")
eller
telefon 22 88 18 00

Førstegangshilsen fra
Siri

taasrum wrote:

> Et par måneder med Humalog i pumpe har så absolutt svart til forventningene, med rimelig
> stabilt blodsukker på 4-10, og INGEN NATTLIGE FØLINGER!!
> Det å få insulinet trukket over i ampullen som passer til pumpa, innstille telleverket
> til 300 i stedet for det forhåndsinnstilte 315 osv. synes jeg imidlertid er brysomt.
>
> Jeg synes det er merkverdig at Lilly ikke leverer Humalog på ampuller av riktig
> størelse. Andre som er av samme mening??
>
> Jeg har forsøkt å finne Lillys e-mail adresse for å spørre om det finnes planer for en
> endring, men klarer ikke å finne den på hjemmesiden. Er det noen som kjenner denne
> adressen?
> Hvis flere av oss er av samme mening og henvender oss til Lilly kanskje vi kan påvirke
> framdriften.
>
> Hilsen fra Tor
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/