[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Humalog i Disetronic pumpeHei Tor
Jeg er av samme mening, og blir gjerne med på en felles offensiv for å få gjennomslag for dette.
mvh Helgaemail @ redacted on 07.11.98 20:36:00

	
To:	email @ redacted@Internet
cc:	(bcc: Helga Hodnemyr/AkerMaritime/akernet)
	
Subject:	[IPs] Humalog i Disetronic pumpe
Et par måneder med Humalog i pumpe har så absolutt svart til
forventningene, med rimelig 
stabilt blodsukker på 4-10, og INGEN NATTLIGE FØLINGER!!
Det å få insulinet trukket over i ampullen som passer til pumpa, innstille
telleverket 
til 300 i stedet for det forhåndsinnstilte 315 osv. synes jeg imidlertid er
brysomt.

Jeg synes det er merkverdig at Lilly ikke leverer Humalog på ampuller av
riktig 
størelse. Andre som er av samme mening??

Jeg har forsøkt å finne Lillys e-mail adresse for å spørre om det finnes
planer for en 
endring, men klarer ikke å finne den på hjemmesiden. Er det noen som kjenner
denne 
adressen? 
Hvis flere av oss er av samme mening og henvender oss til Lilly kanskje vi kan
påvirke 
framdriften.

Hilsen fra Tor
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/