[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Humalog i Disetronic pumpeDet var en dame fra Lilly som ønsket å være med i dette forumet, men jeg har
ikke hørt noe mer fra henne. De virket veldig ivrige på dette med pumpe inne
hos Lilly. Uansett jeg blander insulin (humalog og insufat) , og må derfor
fylle ampullen manuelt.

Erik


-----Original Message-----
From: taasrum <email @ redacted>
To: Skandinavisk Pumpeliste <email @ redacted>
Date: 7. november 1998 20:36
Subject: [IPs] Humalog i Disetronic pumpe


>Et par måneder med Humalog i pumpe har så absolutt svart til
forventningene, med rimelig
>stabilt blodsukker på 4-10, og INGEN NATTLIGE FØLINGER!!
>Det å få insulinet trukket over i ampullen som passer til pumpa, innstille
telleverket
>til 300 i stedet for det forhåndsinnstilte 315 osv. synes jeg imidlertid er
brysomt.
>
>Jeg synes det er merkverdig at Lilly ikke leverer Humalog på ampuller av
riktig
>størelse. Andre som er av samme mening??
>
>Jeg har forsøkt å finne Lillys e-mail adresse for å spørre om det finnes
planer for en
>endring, men klarer ikke å finne den på hjemmesiden. Er det noen som
kjenner denne
>adressen?
>Hvis flere av oss er av samme mening og henvender oss til Lilly kanskje vi
kan påvirke
>framdriften.
>
>Hilsen fra Tor
>----------------------------------------------------------
>Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/