[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Humalog i Disetronic pumpeEt par måneder med Humalog i pumpe har så absolutt svart til forventningene, med rimelig 
stabilt blodsukker på 4-10, og INGEN NATTLIGE FØLINGER!!
Det å få insulinet trukket over i ampullen som passer til pumpa, innstille telleverket 
til 300 i stedet for det forhåndsinnstilte 315 osv. synes jeg imidlertid er brysomt.

Jeg synes det er merkverdig at Lilly ikke leverer Humalog på ampuller av riktig 
størelse. Andre som er av samme mening??

Jeg har forsøkt å finne Lillys e-mail adresse for å spørre om det finnes planer for en 
endring, men klarer ikke å finne den på hjemmesiden. Er det noen som kjenner denne 
adressen? 
Hvis flere av oss er av samme mening og henvender oss til Lilly kanskje vi kan påvirke 
framdriften.

Hilsen fra Tor
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/