[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Test av mail til SiriDet er bra. Her er de som er med foeløpig: Det er helt klart at vi har med
mange sterke personligheter:-)
(Michael er sjefen for den engelske lista. Han er med bare for å følge med.
 Han kan bare engelsk.)

Members of list 'ip-scandinavia':

email @ redacted
email @ redacted
email @ redacted
email @ redacted
email @ redacted
email @ redacted
email @ redacted
email @ redacted
email @ redacted

10 subscribers


Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu

----------
From: Siri Moe <email @ redacted>
To: email @ redacted
Subject: Re: [IPs] Test av mail til Siri
Date: 6. november 1998 12:42

Mottatt.

Siri

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/