[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Test av mail til SiriTror du nå er opptatt i gruppa, og at du får denne mailen Siri. Jeg har
ikke sett  profilen din enda. Det skal bare være å svare på denne mailen så
får alle i IP-scandinavia denne mailen. Dessuten ligger den arkivert i USA
på Insulin Pumpers hjemmeside. 

Vi er ikke så mange enda, men det kommer seg etter hvert. Gruppa blir ikke
bedre enn det vi selv gjør den til.

Skal du skrive et innlegg: Skriv til email @ redacted eller svar på
en tidligere mail.

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu

----------
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/