[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] FEILMELDINGER og D-Tron
Hei Ole Berner
Jeg har opplevd en rekke feilmeldinger, og de fleste går bort dersom man ikke gir opp.
Min erfaring er at det er lurt å feks skifte kanyle, slange, adapter, insulinampulle eller batteri, avhengig av feiltypen.

Imidlertid har jeg vært mye plaget av en feilmelding E6 Mekanisk feil. Feilmeldingen gikk bort når jeg startet oppstartsprosedyren. Feilen er nå rettet opp av leverandøren/Diabeta Norge ved at det er montert en liten dings på toppen av stempelstangen.
Slik jeg oppfatter på leverandøren, er dette en svakhet ved pumpen, og jeg anbefaler de som har tilsvarende problem om å kontakte leverandøren.

Ellers er jeg ikke så fornøyd med D-Tron, jeg syns den har endel "over kill" funksjoner.
For mange unødvendige funksjoner, feks går alarmen når midlertidig basaldose er slutt eller avbrutt.
Muligheter for å få spesielprogrammert egen pumpe, til f.eks. ikke å vise disse meldingene, er falt bort (H-Tron hadde denne muligheten).

mvh Helga
(diabetes siden 1977, pumpebruker siden 1990)
"Ole Berner Claussen" <email @ redacted>
Sent by: email @ redacted

15.05.2002 22:42
Please respond to IP-Scandinavia

       
        To:        <email @ redacted>
        cc:        
        Subject:        [IPs] D-Tron og feilmelding E7Hei , etter å ha bruk D-Tron pumpen noen måneder har jeg erfart at den kan plutselig gå i E7 feilmelding
sist dettekjedde jobbet jeg hos min sønn med å grave dreneringsgrøft i pøsende regnvær m/oljehyre.
 
Litt før vi var ferdig begynte pumpen å gi E7 feilmelding. Ingen naturlig forklaring som jeg kunne se at denne alarmen skulle komme. Kan det ha vært fuktighet ?
 
Ut med batteri, inn igjen og så var alt ok.
 
De samme kan skje hvis jeg knipser litt i adapteretnår jeg fyller slangen. Knipset er for å få luften ut  videre i slangen slik at jeg unngår luft i forbindelse med basaldosene. Dette Knipset kan også være nok til at pumpen går i E7 feilmelding.
 
Har dere andre erfart lignende?
 
mvh
Ole Berner

###########################################
This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Internet Mail.
For more information, connect to http://www.F-Secure.com/