[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: [IPs] D-Tron og feilmelding E7Jeg har aldri opplevd dette Ole. Men det kan jo tenkes at det er en løs 
lodding eller komponent i pumpa. Nå jobber jeg med elektronikk så det er 
kanskje derfor dette var min førse tanke. Det kan sikkert også være fuktighet, 
men pumpa skal jo være tett.

Erik

>===== Original Message From email @ redacted =====
>Hei , etter å ha bruk D-Tron pumpen noen måneder har jeg erfart at den kan 
plutselig gå i E7 feilmelding
>sist dettekjedde jobbet jeg hos min sønn med å grave dreneringsgrøft i 
pøsende regnvær m/oljehyre.
>
>Litt før vi var ferdig begynte pumpen å gi E7 feilmelding. Ingen naturlig 
forklaring som jeg kunne se at denne alarmen skulle komme. Kan det ha vært 
fuktighet ?
>
>Ut med batteri, inn igjen og så var alt ok.
>
>De samme kan skje hvis jeg knipser litt i adapteretnår jeg fyller slangen. 
Knipset er for å få luften ut  videre i slangen slik at jeg unngår luft i 
forbindelse med basaldosene. Dette Knipset kan også være nok til at pumpen går 
i E7 feilmelding.
>
>Har dere andre erfart lignende?
>
>mvh
>Ole Berner

Regards

Erik Wold
Private: email @ redacted
Work: email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/