[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] D-Tron og feilmelding E7Hei , etter å ha bruk D-Tron pumpen noen måneder har jeg erfart at den kan plutselig gå i E7 feilmelding
sist dettekjedde jobbet jeg hos min sønn med å grave dreneringsgrøft i pøsende regnvær m/oljehyre.
 
Litt før vi var ferdig begynte pumpen å gi E7 feilmelding. Ingen naturlig forklaring som jeg kunne se at denne alarmen skulle komme. Kan det ha vært fuktighet ?
 
Ut med batteri, inn igjen og så var alt ok.
 
De samme kan skje hvis jeg knipser litt i adapteretnår jeg fyller slangen. Knipset er for å få luften ut  videre i slangen slik at jeg unngår luft i forbindelse med basaldosene. Dette Knipset kan også være nok til at pumpen går i E7 feilmelding.
 
Har dere andre erfart lignende?
 
mvh
Ole Berner