[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Hvor er MM 508???Hei pumpevenner!
Her blir man stadig mer og mer fornøyd med pumpa, men jeg lurer på en sak:

Er det noen som har noe formening om når MiniMed 508 kommer til Norgre? Det 
er jo litt rart at svenskene har den og ikke oss nordmenn!

Jeg ville satt pris på muligheten for mer enn ett doseprogram (pga. 
varierende insulinbehov), og vibrasjonssignaler. En del lurer på hva som 
alltid piper i bukselomma mi når jeg skal spise. Dessuten kan pipesignalene 
være vanskelig å oppfatte dersom det er mye bråk. Samtidig ville jo 
fjærkontrollen som følger med være en stor fordel om man finner det for godt 
å ha pumpa litt mer utilgjengelig, som i BH’n.

Ellers hadde vært interessant å høre hvordan det gikk/går med Eriks D-Tron 
testing :-)
Håper det står bra til med alle sammen :-)

Ingrid

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/