[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

No Subject71]) by bzs.org (8.8.5/8.8.5) with ESMTP id OAA16231 for <email @ redacted=
zs.org>; Wed, 10 May 2000 14:48:15 -0700
Received: from golf.dax.net (golf.dax.net [193.216.69.103])
	by ns2.bizsystems.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id OAA20349
	for <email @ redacted>; Wed, 10 May 2000 14:48:14 -0700
Received: from a (mp-217-215-158.daxnet.no [193.217.215.158])
	by golf.dax.net (8.9.3/8.9.3) with SMTP id XAA08089
	for <email @ redacted>; Wed, 10 May 2000 23:48:09 +0200 (MET DST)
Message-ID: <003301bfbac9$e934d5d0$email @ redacted>
From: "Erik Wold" <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
References:  <041C0391666B701C*/c=3Dno/admd=3Dtelemax/prmd=3Dakermar/s=3DH=
odnemyr/g=3DHelga/@MHS> <000601bfbac0$597091e0$email @ redacted>
Subject: [IPs] =3D?iso-8859-1?Q?Idag_har_det_g=3DE5tt_unna....?=3D
Date: Wed, 10 May 2000 23:51:33 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
	charset=3D"iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2919.6700
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.00.2919.6700
Sender: email @ redacted
Precedence: bulk
Reply-To: email @ redacted

Som kjent for noen s_ er jeg med i Admin-lista for Insulin Pumpers. (M_
godkjenne alle ny medlemmer i skandinavia) Jeg f_r derfor b=B0ttevis av ma=
il
som jeg stort sett bare sletter. Men p_ morgenen i dag skrev en 23 _r gamm=
el
jente p_ US-lista at diabetesen n_ hadde vunnet og at hun ga opp. Hun tok
farvell med alle og koblet pumpen av seg og ville ikke ta mere insulin. En
slags selvmordserkl=B5ring mao.

Ginny (ogs_ Admin for IP) som var v_ken kl 2 p_ natten USA tid ble livredd=
.
Ingen hadde noen adresse eller tlf nummer til den deprimerte 23 _ringen so=
m
heter Tracey Scott. Michael som startet hele IP var p_ ferie, og de andre =
i
admin-lista sov. Ginny klarte ikke _ sove og da de andre i
"administrasjonen" v_knet ble firmaet som har mailserveren til Tracey
kontaktet. Etter mye om og men gikk de med p_ _ gi tlf nummeret til Michae=
l
som de da hadde klart _ f_ tak i. Samtidig hadde flere av de 2300 medlemme=
ne
p_ US-lista (som delvis f=B0lte seg skyldige i Traceys "selvmordsfors=B0k)
s=B0mfart nettet for _ finne Traceys adresse og telefon nummer. Michael fi=
kk
noen ord med Tracey. Det lokale politiet hadde f_tt masse henvendelser og =
en
henvendelse i fra Interpol. Utrolig hva som kan skje i disse techno-tider.
Vel Tracey meldte selv ifra tilbake at det lokale politi hadde f_tt henne
til _ begynne med insulin igjen. Alle har pr=B0vd _ muntre henne opp p_
US-lista, men som Michael sier, hun trenger profesjonell hjelp.

Litt av en historie.....


Erik Wold

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/