[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Idag har det gått unna...Som kjent for noen så er jeg med i Admin-lista for Insulin Pumpers. (Må
godkjenne alle ny medlemmer i skandinavia) Jeg får derfor bøttevis av mail
som jeg stort sett bare sletter. Men på morgenen i dag skrev en 23 år gammel
jente på US-lista at diabetesen nå hadde vunnet og at hun ga opp. Hun tok
farvell med alle og koblet pumpen av seg og ville ikke ta mere insulin. En
slags selvmordserklæring mao.

Ginny (også Admin for IP) som var våken kl 2 på natten USA tid ble livredd.
Ingen hadde noen adresse eller tlf nummer til den deprimerte 23 åringen som
heter Tracey Scott. Michael som startet hele IP var på ferie, og de andre i
admin-lista sov. Ginny klarte ikke å sove og da de andre i
"administrasjonen" våknet ble firmaet som har mailserveren til Tracey
kontaktet. Etter mye om og men gikk de med på å gi tlf nummeret til Michael
som de da hadde klart å få tak i. Samtidig hadde flere av de 2300 medlemmene
på US-lista (som delvis følte seg skyldige i Traceys "selvmordsforsøk)
sømfart nettet for å finne Traceys adresse og telefon nummer. Michael fikk
noen ord med Tracey. Det lokale politiet hadde fått masse henvendelser og en
henvendelse i fra Interpol. Utrolig hva som kan skje i disse techno-tider.
Vel Tracey meldte selv ifra tilbake at det lokale politi hadde fått henne
til å begynne med insulin igjen. Alle har prøvd å muntre henne opp på
US-lista, men som Michael sier, hun trenger profesjonell hjelp.

Litt av en historie.....


Erik Wold


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/