[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: [IPs] One Touch Profile - måleapparat for PumpebrukereDet kan stemme at ting ikke altid fungerer hvis du går over fra Windows95
til Windows98. Windows 2000 har  ikke støtte for all produkter når det
gjelder drivere. Det samme gjelder hvis du har installert Windows NT 4.0

Jeg selv har erfart at installasjon av min software som heter InTouch
(måleapparatet heter OneTouch Profile) så må dette programmet installeres i
SAFE MODE i Windows 98 for at installasjonen skal gå OK.

Mulig noen av disse tips kan hjelpe?

mvh
Ole Berner Claussen

----- Original Message -----
From: Helga Hodnemyr <email @ redacted>
To: ip-scandinavia <email @ redacted>
Sent: Monday, May 08, 2000 9:03 AM
Subject: Re: [IPs] One Touch Profile - måleapparat for Pumpebrukere


> Jeg bruker MediSence (precision) program, som jeg tror er det samme som
one touch.
> Har fått det installert på pcen min, men det har kun virket et par ganger.
> Etter å ha fått tilsendt nytt hardware fra medisence, sier de nå at jeg må
vente ca 80 dager på ny programvare.
> Jeg lurer på om grunnen er at jeg har fått installert ny versjon av
windows.
> Har noen tilsvarende erfaringer?
> Helga
>
>
>
>
>
>
> email @ redacted on 07.05.2000 16:54:00
> To: email @ redacted@Internet
> cc: (bcc: Helga Hodnemyr/AkerMaritime/akernet)
> Subject: [IPs] One Touch Profile - måleapparat for Pumpebrukere
>
> Jeg bruker One Touch Profile, og lurte på om det er andre som bruker dette
apparatet.
>
> For de som ikke er kjent med dette måleapparat så har det program for
pumpebrukere .
> Både i måle-apparatet og på PC programmet.
>
> PC programmet viser basaldoser i "kurver", og man kan legge inn Bolusdose
> når en måler blodsukker på apparatet.
>
> Diabetesteamet ved mitt sykehus hadde ikke fått dette apparat demonstrert
> ,og ble positivt overasket når de så alle målinger, og rapporter som
programmet hadde.
>
> Har andre samme erfaring?
>
>
> http://www.lifescan.com/lsprods/consumer/consumer_video.html  viser
apparatet.
>
>
>
> mvh
> Ole Berner Claussen
>
>
>
>
>
>
>
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/